Wysoką technologię i wysoką sztukę
łączy piękno myśli